Adatkezelési tájékoztató

WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján, tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is
használ sütiket (cookie) a weboldalán. A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes
szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Amikor ismét felkeresi az
adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a
látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat
(pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt
gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni
beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak
használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát,
elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt
nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a
weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését,
visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások
zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az
egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet
során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el
a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap
nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le
nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat csak a
felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni, kivéve,
ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek.

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első
látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre
vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a
honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy
linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap
első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt
járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti
alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció
igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció
igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a
sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon,
elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken
keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az
általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői
  (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.
Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes
cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A
legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a
sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy
megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal
felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhat:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos
webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k
nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó
személyének beazonosítására!

Társaság honlapján alkalmazott sütik

1.) Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt,
zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon
keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a
látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy
látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató
aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
számítógépéről.

 • A kezelt adatkör : AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
  Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
  valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
  2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
 • Az adatkezelés célja : a honlap megfelelő működésének biztosítása.

2.) Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó
honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás
igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen
adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze
az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül
nem adhatók át harmadik személy számára.

3.) Használatot elősegítő sütik:

 • Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
 • Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a
  honlap használatának kényelmesebbé tétele.
 • Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

4.) Teljesítményt biztosító sütik:

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság közöségi oldalán

A Társaság szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook
közösségi oldalt tart fenn. A Társaság közösségi oldalain feltett kérdés
nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

1.) Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg. A látogatókra a
közösségi oldalak Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. A
Társaság nem felel a közösségi oldalak felhasználói által közzétett
jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel
semmilyen, a közösségi oldalak működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy
a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire a közösségi oldal szabályzása vonatkozik:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

2.) Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozókat igénybe
venni.

Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy
amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e Szabályzat
követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

3.) Adatkezelő jogai és kötelezettségei

 • Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti
  tevékenység végrehajtását. a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai
  jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az
  Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben
  Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.
 • Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen
  szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja,
  hozzájárulásukat beszerezze.

4.) Adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei

 1. Utasítási jog:
 • Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli
  utasítása alapján jár el.
 1. Titoktartás:
 • Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes
  adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon
  alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem
  állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási
  kötelezettséget vállaljanak.
 1. Adatbiztonság:
 • Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
  költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai,
  valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,
  változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő
  technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a
  kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az
  Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása
  alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes
  személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az
  említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami
  jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt
  adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján
  kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés
  céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a
  felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról,
  fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel
  ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről
  is. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása
  érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket
  köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett
  személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi
  rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az
  adatfelvétel célja és módja tekintetében.
 1. További adatfeldolgozó igénybevétele:
 • Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben
  és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe.
  Az adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az
  Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen
  igénybe. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybevételét
  megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó
  személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett
  feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további
  adatfeldolgozó igénybevételével szemben kifogást emel, a további
  adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban
  megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó
  bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési
  tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi,
  erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további
  adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket
  telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között
  létrejött jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további
  adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő
  technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal
  biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet
  követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi
  kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel
  tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a
  teljesítéséért.
 1. Együttműködés az Adatkezelővel:
 • adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az
  Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel
  kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.
 • Társaságunk, mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36.
  cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció)
  szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés
  jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.
 • adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan
  információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó)
  meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges,
  továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az
  általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni
  vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó
  haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak
  valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós
  adatvédelmi rendelkezéseket.

Az adatfeldolgozó, illetve annak képviselője nyilvántartást vezet az
adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden
kategóriájáról.

Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az
adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes
adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban, jelen Szabályzat
rendelkezéseinek megfelelően rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes
beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

5.) Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését
és szolgáltatásait veszi igénybe:

Tárhely-szolgáltató:

 • Adatfeldolgozó megnevezése: Pegaton Studio Kft.
 • Székhely: 2700 Cegléd, Lajos utca 9.
 • Cégjegyzékszám: 13 09 131495
 • Adószám: 13922546-2-03
 • E-mail cím: info@pegatonstudio.hu

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Társaságunk a
honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az
IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében –
a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott
személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a
szerveren.

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig,
vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig
tart.

Adatkezelési szabályzat: https://pegaton.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Weboldal üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási tevékenység

 • Adatfeldolgozó megnevezése: Pegaton Studio Kft.
 • Székhelye: 2700 Cegléd, Lajos utca 9.
 • Adószám: 13922546-2-03

Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján
bizonyos időközönként karbantartja a Weboldalt, annak adatbázisát
biztonsági okokból lementi.

Az érintettek jogai

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet az adatkezelő kilétéről,
elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az
adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás
esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, panasz
benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az érintett beérkezett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az
érintett által megadott elérhetőségre küldött válaszban teljesíti.

 1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz, valamint az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok
kategóriáiról, adattovábbítás esetén a címzettekről és a továbbított
adatokról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a
továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, külföldre történő
továbbítás esetén a GDPR szerinti garanciák meglétéről, panasz benyújtási
és jogorvoslati lehetőségeiről hozzáférést kapjon.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy
tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk
szerinti megfelelő garanciákról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további
másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be
a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként
kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog azonban nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett a helyesbítéshez való jogát az adatkezelő jelen Szabályzatban
fellelhető elérhetőségeire küldött írásos kérelem formájában gyakorolhatja.
Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, melyről
értesítést küld.

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő
pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
  gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és
  az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget
  élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
  jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket
– ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.

A fenitek nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
  céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
  vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
  vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
  végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
  vagy statisztikai célból, amennyiben az említett jog valószínűsíthetően
  lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett a személyes adatok törlését az adatkezelő jelen Szabályzatban
fellelhető elérhetőségeire küldött írásos kérelem formájában gyakorolhatja.
Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, melyről
értesítést küld.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
  arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
  ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és
  ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
  céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez, védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás
  arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
  adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
  indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek okán korlátozás alá esik, az ilyen személyes
adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő
a zárolást kérő érintettet előzetesen tájékoztatja az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9.
  cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1)
  bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje
a személyes adatok adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.

Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó abban az
esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait
és szabadságait.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,
az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó
személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást
is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.

Az említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó
tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell
megjeleníteni.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.

Amennyiben az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek fenti döntésével nem ért egyet,
illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon
belül – bírósághoz fordulhat.

 1. Automatizált döntéshozatal hatályának korlátozása, beleértve a
  profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés
hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a jog abban az esetben, ha a döntés az érintett és az
adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges, meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy
tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak,
valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9.
cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk
(2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések
megtételére került sor.

 1. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Jogorvoslathoz való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti
hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a
Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották,
köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél
jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
  jog
  </>

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű
döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az
illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Ha a felügyeleti hatóság
olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott
ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy
döntést a bíróságnak megküldeni.

 1. Adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
  jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való
jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra
jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem
megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt
kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos
tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 1. Kártérítéshez való jog

Minden olyan személy, aki a Szabályzat megsértésének eredményeként vagyoni
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől
vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az
adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket,
vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy
azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó érintett ugyanabban az
adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott
károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges
kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a
teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli
felelősség.

Intézkedések az érintett kérelme alapján

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a
jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség
esetén (figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát) a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett
azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett
kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő
jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása
Adatkezelőt terheli.

Ha Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
kérheti.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások
betartása a Társaság vezetőjének feladata.

Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési
kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik
ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük
kell a Társaság vezetőjét.

A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a
munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló
eseményt észlelnek.

Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén,
telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek
jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az
informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul
megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el
kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg
kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések
  leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket,
személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és
gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok
begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk
helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely
tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5
évig meg kell őrizni.

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles
bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán
belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését
követően késedelem nélkül köteles bejelenti az adatkezelőnek.

A bejelentésben kötelező ismertetni kell:

 • az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az
  érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel
  érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,
 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
  kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit,
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
 • az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
  tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi
  incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
  intézkedéseket.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az
adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az
orvoslására tett intézkedéseket.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár
a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni
kell az adatvédelmi incidensre vonatkozó információkat és intézkedéseket.

Az érintettet abban az esetben nem kell tájékoztatni, amennyiben:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési, védelmi intézkedéseket
  hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által
  érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az
  intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a
  személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
  értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további
  intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és
  szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően
  nem valósul meg,
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben
  az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni,
  vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek
  hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi
incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az
érintett tájékoztatását.

SERVET-2000 Kft.